KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA

6698 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak artık yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Want to know more?