ENTEGRE RAPORLAMA NEDEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ÖNEMLİ?

Tüketim toplumundan sürdürülebilir topluma geçişin sancılarını yaşadığımız bu dönemde bizden sonraki nesillere daha iyi bir gelecek bırakmanın ağır sorumluluğu işletmelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma kriterleri çerçevesinde ele almalarını gerektiriyor.

Değerli dostlar,

Harvard Business Review’da Mart ayı için kaleme almış olduğum “Entegre Raporlama Neden Sürdürülebilirlik için Önemli?” başlıklı yazıma ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Keyifle okumanız dileğiyle…