Mayıs Ayı İçerisinde Ödenecek Emlak Vergisi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ülkemizde uygulanan en yaygın ve en eski vergilerden olan Emlak Vergisi; esası itibari ile Servet Vergisi olup, 2020 sonu itibari ile bina, arsa ve arazinin sahip olanların prensip olarak ödemek zorunda olduğu bir vergidir. Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak vergisi 2020 yılı ve öncesinde Emlak Vergisinin konusuna giren taşınmazlara sahip olanlar tarafından Mayıs ayının sonuna kadar verginin 1. Taksitini ödemek zorundadır. Verginin ödemesine ilişkin hali hazırda yaşanan kapama nedeni ile bir iptal veya ödeme süresinde uzatma söz konusu olmayıp zamanında ödenmemesi durumunda mükelleflerden gecikme zammı alınacaktır. Bu kapsamda bu ay içerisinde ki kapama ve bayram tatillerini düşündüğümüz zaman mükelleflerin ödemelerini kontrol edip itiraz edebilecekleri süreleri oldukça kısıtlı kalmış bulunmaktadır. Emlak vergisini kimlerin ödemek zorunda olduğu, verginin nasıl hesaplanacağı ve ödeneceği aşağıda açıklanmıştır.

Ülkemizde uygulanan en yaygın ve en eski vergilerden olan Emlak Vergisi; esası itibari ile Servet Vergisi olup, 2020 sonu itibari ile bina, arsa ve arazinin sahip olanların prensip olarak ödemek zorunda olduğu bir vergidir. Belediyeler tarafından tahsil edilen Emlak vergisi 2020 yılı ve öncesinde Emlak Vergisinin konusuna giren taşınmazlara sahip olanlar tarafından Mayıs ayının sonuna kadar verginin 1. Taksitini ödemek zorundadır. Verginin ödemesine ilişkin hali hazırda yaşanan kapama nedeni ile bir iptal veya ödeme süresinde uzatma söz konusu olmayıp zamanında ödenmemesi durumunda mükelleflerden gecikme zammı alınacaktır. Bu kapsamda bu ay içerisinde ki kapama ve bayram tatillerini düşündüğümüz zaman mükelleflerin ödemelerini kontrol edip itiraz edebilecekleri süreleri oldukça kısıtlı kalmış bulunmaktadır. Emlak vergisini kimlerin ödemek zorunda olduğu, verginin nasıl hesaplanacağı ve ödeneceği aşağıda açıklanmıştır.

Emlak Vergisini Kimler Ödemek Zorundadır?

İntifa hakkına sahip olanlar haricinde Emlak vergisini prensip itibariyle bina, arsa ve arazinin malikleri öder. Ancak intifa hakkı sahipleri varsa ödeme yükümlülüğü intifa hakkı sahibi mükellef olup bu kişiler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

2021 yılı içerisinde bu taşınmazları satın alanlar emlak vergisini ödemek zorunda değillerdir. Ancak, 2020 yılında taşınmaz olanların emlak vergisi yükümlülükleri başlamış olup 2021 yılı içerisinde emlak vergisini ödemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; 2020 yılında bu taşınmazları satın alanların cezai yaptırımla karşılaşmamak adına mutlaka bağlı oldukları belediyeye emlak vergisi bildirimini vermiş olmaları ve vergilerini süresinde ödemeleri gerekmektedir. Bildirimde henüz bulunmamış mükelleflerin bildirimlerini biran önce yapmaları faydalı olacaktır.

Emlak Vergisi Tutarı Ne Kadardır?

Emlak vergisinin belli bir maktu tutarı bulunmamaktadır. Vergi,  her dört yılda bir takdir edilen arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak belediyeler tarafından tarh edilmekte olup taşınmazın şu an ki değerinin emlak vergisinin belirlenmesinde bir önemi bulunmamaktadır. Belediyeler tarafından son takdirler 2018-2021 yılları için geçerli olmak üzere 2017 yılında yapılmış olup, mükellefler bu tutarı belediyelerden öğrenebilecektir.

Belediyeler tarafından 2017 yılında belirlenen Vergi tutarı nihai olmayıp Takdir işleminin yapıldığı yılı izleyen ikinci yılın (2019 Yılı) başından itibaren her yıl, bir önceki yıl birim değerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılmak suretiyle hesaplanır. 2021 yılı emlak vergisi tutarı Belediyeler tarafından tarh edilmiş olup Belediyeden veya internet sayfasından bu tutar görülebilecektir. Ancak, mükellefler; 2020 yılında ödedikleri emlak vergisini yeniden değerleme oranının (yani yüzde 9,11'in) yarısı olan yüzde 4,555 oranında artırarak (yani 1,04555 katsayısıyla çarparak) 2021 yılında ödeyecekleri toplam emlak vergisi tutarını hesaplayıp kontrol etmeleri ve varsa itirazlarını bir an önce yapmaları faydalı olacaktır.

Emlak Vergisi Ne Zaman Ödenecektir?

2021 yılında Emlak vergisi iki eşit taksitte ödenecektir. Verginin birinci taksitin mayıs, ikinci taksitin kasım sonuna kadar ödenmesi gerekmekte olup mükellefler isterlerse tek taksitte vergisini ödeyebilir ancak vergide herhangi bir indirim olmayacaktır. Fakat vergi süresi içinde ödenmezse, aylık yüzde 1,6 oranında gecikme zammı uygulanacaktır. Ayrıca, Ödenmesi gereken emlak vergisinin yüzde 10'u oranında hesaplanan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı'nın da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödenmesi zorunlu.

Emlak Vergisi Nasıl Ödenecektir?

Emlak vergisi; Belediyeye doğrudan belediye veznesinden ödenebileceği gibi Belediyenin banka hesabına yatırılabilir, belediyenin internet sitesi üzerinden kredi kartı ile veya Posta çeki ile ödenebilir.

Kimler Emlak Vergisi Ödemeyecektir?

Gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olanlar, geliri olmadığını belgeleyenler ile  Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimler eğer  brüt 200 m²'yi geçmeyen tek konutları varsa (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) bu konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak ve bu kişiler emlak vergisi ödemeyecekler.

Bu kişiler emlak vergisi ödememek için; ücret, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, işyeri veya konut kira geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelir elde etmemesi  gerekmektedir. Ancak 2021 yılı için 49 bin TL'yi geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı (faiz, repo, yatırım fonu, kâr payı, tahvil faiz gelirleri vs.) olanların bu gelirleri sıfır oran uygulamasını engellemiyor. Ayrıca, Sıfır vergi oranının uygulanması için meskende bizzat oturma şartı da aranmamaktadır.