Articles

Mazars Türkiye uzmanları tarafından kaleme alınan, güncel yasal uyarlamalar ve genel mevzuat hakkında yayımlanan makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Fortune Haziran 2018, Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanunla, bir taraftan kamu alacakları yeniden yapılandırılmakta, diğer taraftan işletmelerin kayıtlarının gerçeğe uygun düzeltilmesi imkanı getirilmektedir. Ayrıca, matrah ve vergi artırımıyla mükelleflerin geçmiş yıllara yönelik vergi incelemelerinden muaf tutulmaları da sağlanmaktadır.

Fortune Nisan 2018, Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi

Mazars Denge Yönetim Kurulu Başkanı Leon Aslan Coşkun Fortune Nisan sayısı için kaleme aldı: Vergiye Uyumlu Mükellefe Vergi İndirimi

Vergiye uyumlu mükellefleri ödüllendirmek üzere uygulamaya konan 5 puanlık vergi indiriminden faydalanmak birçok şartın birlikte gerçekleşmesine bağlı.

Share