Articles

Mazars Türkiye uzmanları tarafından kaleme alınan, güncel yasal uyarlamalar ve genel mevzuat hakkında yayımlanan makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Fortune Haziran 2018, Bazı Alacakların Yapılandırılması Hakkındaki Kanun

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkındaki kanunla, bir taraftan kamu alacakları yeniden yapılandırılmakta, diğer taraftan işletmelerin kayıtlarının gerçeğe uygun düzeltilmesi imkanı getirilmektedir. Ayrıca, matrah ve vergi artırımıyla mükelleflerin geçmiş yıllara yönelik vergi incelemelerinden muaf tutulmaları da sağlanmaktadır.

Share