Articles

Mazars Türkiye uzmanları tarafından kaleme alınan, güncel yasal uyarlamalar ve genel mevzuat hakkında yayımlanan makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Maddi Duran Varlık Yenileme Fonu Uygulamasında Ertelenmiş Vergi Hesaplaması

Vergi Usul Kanunu’nun 328. ve 329. maddelerinde düzenlenen sabit kıymet yenileme fonu müessesesi Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nda yer almamaktadır. Bu nedenle, VUK uyarınca yenileme fonu oluşturulması halinde, fona aktarılan tutar kadar vergilendirilebilir geçi fark oluşur ve bu fark üzerinden ertelenmiş vergi borcu hesaplanır. İleriki dönemlerde yenileme fonu, yeni varlığın amortismanına mahsup edildikçe veya üçüncü yılın sonuna kadar varlık yenilenmezse üçüncü yıl sonunda başlangıçta hesaplanan ertelenmiş vergi borcu iptal edilerek kapatılır.

Sabit Kıymet Alımında Faiz ve Kur Farkının Aktifleştirilmesine Dair Tebliğlerin Yasallığının...

Vergi Direktörlerimizden Güray Öğredik'in Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Haziran -Temmuz 2016 sayısında yayınlanan "Sabit Kıymet Alımında Faiz ve Kur Farkının Aktifleştirilmesine Dair Tebliğlerin Yasallığının, Seçimlik Hakkın Kullanım Zamanının, Her Hesap Döneminde Seçilen Yöntemin Değiştirilebilirliğinin İncelenmesi" başlıklı yazısına aşağıda yer alan bölümden ulaşabilirsiniz.

Share