6111 Sayılı Kanun, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Soru-Cevap Çalışması

216 madde ve 18 geçici madde içeren (toplam 234 maddelik) “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 Şubat 2011 günlü ve (1). Mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
Mazars / Denge Vergi Uzmanları tarafından 6111 Sayılı Kanuna ilişkin düzenlemeleri detaylı ve anlaşılır şekilde ele alan soru - cevap kitapçığı hazırlanmıştır.

 Soru-Cevap kitapçığının tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.