Mazars Denge Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Mazars Denge, sürdürülebilirlik yaklaşım ve uygulamalarını paylaşmak amacıyla hazırladığı bu rapor ile tüm paydaşları ile daha yakın bir iletişim halinde olmayı arzulamaktadır.

Mazars Denge, sürdürülebilirlik yaklaşım ve uygulamalarını paylaşmak amacıyla hazırladığı bu rapor ile tüm paydaşları ile daha yakın bir iletişim halinde olmayı arzulamaktadır. Mazars Denge`nin sahip olduğu 40 yıllık köklü geçmişi sürdürülebilirliğin kurum kültürünün bir parçası olarak benimsenmesinin ve kurumun tüm paydaşları ile kurduğu dengenin sonucudur. Mazars Denge’nin ilk sürdürülebilirlik raporu olan bu raporda, paydaş anketleri sonuçlarına göre belirlenmiş olan öncelikli sürdürülebilirlik konularında, 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemini kapsayan 12 aylık sürece ait performansına yer verilmektedir. Rapor, GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama İnisiyatifi) G4 raporlama kılavuzuna uygun olarak “Kapsamlı” (Comprehensive) düzeyde hazırlanmıştır. Mazars Denge’de, sürdürülebilirlik raporlaması da dahil olmak üzere tüm sürdürülebilirlik çalışmaları, Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yapılmaktadır. Mazars Denge 2016 yılı sürdürülebilirlik raporu, danışmanlık desteği alınarak hazırlanmıştır. İleriye dönük olarak, Mazars Denge sürdürülebilirlik performans ve faaliyetlerinin yıllık olarak raporlanması planlanmaktadır.