Mazars Denge Hong Kong’da İş Yapma Rehberi

Mazars Denge Hong Kong’da İş Yapma Rehberi

Mazars Denge, Hong Kong’daki yerel uygulamaları açıklamak amacı ile hazırladığı bu rehber vasıtasıyla Hong Kong’da faaliyet göstermek isteyen paydaşları ile daha yakın bir iletişim halinde olmayı planlamaktadır.

Hong Kong’da İş Yapma Rehberi, (HKSAR) Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde tüzel kişilik kurmak, yatırım teşvikleri, çalışma izni ve vizeler, vergilendirme, denetim ve muhasebe konularında 2016 - 2017 yılları içindeki uygulamaları açıklamaktadır. Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde ne yabancı yatırımcılar üzerinde bir kısıtlama ne de yabancı döviz kontrolü bulunmaktadır. Hong Kong’da yerel para birimi (HKD) Hong Kong Dolarıdır.

Belli başlı vergilerden kazanç vergisi, Hong Kong’da yürütülen bir ticari, mesleki veya faaliyet kaynaklı kazançlara her vergi yılında uygulanmaktadır. Yürürlükteki kazanç vergisi oranı, kurumlar için %16.5 ve bağımsız işler için %15’tir. Ücret vergisi ise her yıl bireylerin Hong Kong’daki herhangi bir ofisten elde ettiği, çalışma karşılığında veya emeklilikten doğan gelirlerine uygulanmaktadır. Ücret vergisi, vergi mükellefinin ödenecek net geliri üzerinden (masrafların ve bireysel harcamaların düşülmesinden sonraki gelir) %2 ile %17 müterakki oranlarda, vergi mükellefinin vergilendirilebilir geliri (masrafların düşülmesi, ancak bireysel harcamaların verilmemesinden sonraki gelir) üzerinden %15 standart oranı aşmayacak bir miktarda yüklenir. Hong Kong’da katma değer vergisi, satış vergisi veya değer artış vergisi yoktur.

(HKICPA) Hong Kong Yeminli Kamu Muhasebecileri tarafından yayınlanan ve genel olarak (HKFRS) Hong Kong Finansal Raporlama Standartları adıyla anılan Hong Kong GAAP, (IFRS) Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile neredeyse tamamen uyumludur.

Want to know more?

cin masasi.png

China Desk

The China Desk at Mazars Denge offers company formation, tax, inspection, training and corporate finance consultancy services to Turkey-based businesses that aim to invest in China as well as China-based businesses wishing to invest in Turkey.