ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEMEYE DAİR 7215 SAYILI KANUN

Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 7215 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 08.05.1996 tarihinde imzalanmış ve 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Anlaşmanın imzalandığı tarihten günümüze kadar geçen süre içinde iki ülkenin vergi mevzuatında ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak anlaşma politikalarında değişiklikler olmuştur. Söz konusu gelişmeler çerçevesinde 8 Mayıs 1996 tarihli Anlaşmanın bazı maddelerinin tadil edilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu itibarla, “8 Mayıs 1996 tarihinde Taşkent’te İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol” 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7215 Sayılı Kanun 31.01.2020 tarih ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bahse konu Protokol ile 8 Mayıs 1996 tarihli Anlaşma’da yer alan “Kavranan Vergiler”, "Mukim”, “İşyeri”, “Gayrimaddi Hak Bedelleri” ile “Bilgi Değişimi” başlıklı maddeler tadil edilmiş ve akit devletlerin “vergilerin tahsilatı konusunda yardımlaşmalarına” yönelik yeni bir madde eklenmiştir.

Anayasa’nın 90. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce bir kanunla uygun bulunduktan sonra onaylanır.

15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Milletlerarası Anlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” başlıklı 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 7215 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan bu Anlaşmanın onaylanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacaktır.

EK:

- 7215 Sayılı Kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokol

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.