FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI 31 OCAK 2020 TARİHİNE KADAR ÖDENMELİDİR

Konu:FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI 31 OCAK 2020 TARİHİNE KADAR ÖDENMELİDİR
SİRKÜLER Sayı: 2020/002

2020 yılında uygulanacak harç miktarlarını belirleyen 84 Seri No.lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği 27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer)  yayınlanmıştır. 

 

Harçlar Kanunu’nun 113. maddesine göre; “Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve ocak ayı içerisinde ödenir.”

Tebliğe ekli (8) sayılı tarifenin (XI) No.lı bölümü gereği, Finansal Faaliyet Harçlarının aşağıda belirttiğimiz;

- Bankalar,

- Sermaye piyasası aracı kurumları,

- Yatırım ortaklıkları,

- Finansal kiralama şirketleri,

- Faktoring şirketleri,

- Yetkili müesseseler,

- Sigorta ve emeklilik şirketleri,

- Diğer finansal kurumlar

tarafından en geç 31 Ocak 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Süresinde ödenmeyen harçlar için gecikme zammı uygulanacaktır.  2020 finansal faaliyet harçları sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,                                                         

EK:

Finansal Faaliyet Harçları 2020

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör,

gogredik@mazarsdenge.com.tr