2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU’NDAKİ HAD VE TUTARLAR TESPİT VE İLAN EDİLMİŞTİR

Konu:2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU’NDAKİ HAD VE TUTARLAR TESPİT VE İLAN EDİLMİŞTİR

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de (2. Mükerrer)  yayınlanan 513 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nda yer alan ve 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak had ve tutarlar tespit ve ilan edilmiştir. 

 2020 yılı için geçerli olacak had ve tutarlara sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

                                                                                                    

 

 

 

EK:

513 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr