2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI İLAN EDİLMİŞTİR

Konu: 2020 YILINDA GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET TUTARI İLAN EDİLMİŞTİR

27.12.2019 tarih ve 30991 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret tutarı tespit ve ilan edilmiştir. Buna göre, 2020 yılında geçerli olacak BRÜT asgari ücret tutarı aşağıdaki gibidir. 

01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde uygulanacak aylık brüt asgari ücret tutarı 

01.01.2020 – 31.12.2020

Günlük

Aylık

98,10

2.943,00

Saygılarımızla,

EK:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr