2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ALKOLLÜ VE ALKOLSUZ İÇECEKLER İLE SİGARALARA UYGULANAN MAKTU

Konu: 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ALKOLLÜ VE ALKOLSUZ İÇECEKLER İLE SİGARALARA UYGULANAN MAKTU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNDE ÜFE ENDEKSİNE GÖRE HERHANGİ BİR OTOMATİK ARTIŞ YAPILAMAYACAKTIR

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki gibidir:

Oran veya tutar

Madde 12

3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.”

Söz konusu maddeye göre, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malların maktu vergi tutarları Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen ÜFE endeksindeki artışa göre otomatik olarak artmaktadır.

31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ÖTV Kanunu’nun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV Kanunu’na ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verilmiştir. Bu çerçevede 1952 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği (III) sayılı listede yer alan alkollü ve alkolsüz içecekler, sigaralar, purolar, sigaralar ve listedeki diğer ürünlerin maktu vergi tutarları 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde de geçerli olacaktır.

Saygılarımızla

EK:

1952 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars/Denge,, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr