GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

Konu:GECİKME ZAMMI ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR

30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Kanun kapsamında uygulanmakta olan gecikme zammı oranı aylık %1,6 olarak yeniden tespit ve ilan edilmiştir. 

Saygılarımızla

EK:

1947 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.  

Erkan YETKİNER 

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

Güray ÖĞREDİK 

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr