TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA DAİR 7208 SAYILI KANUN

Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARJANTİN CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE VERGİDEN KAÇINMAYA ENGEL OLMA ANLAŞMASI VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR 7208 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

31.01.2020 tarih ve 31025 sayılı Resmi Gazete’de “Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 7208 Sayılı Kanun” yayınlanmıştır.

Anayasa’nın 90. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce bir kanunla uygun bulunduktan sonra onaylanır. 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Milletlerarası Anlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” başlıklı 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 7208 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan bu Anlaşmanın onaylanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacaktır.

Anlaşmanın “Yürürlüğe Girme” başlıklı 28. maddesine göre, taraflar anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğer tarafa bildireceklerdir ve bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte anlaşma yürürlüğe girecektir.

Anlaşmanın hükümleri;

• Kaynakta kesilen vergiler bakımından anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için;

• Diğer vergiler bakımından, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yılın Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için hüküm ifade edecektir.

Saygılarımızla,

EK: - 7208 Sayılı Kanun -

Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol 

(*)Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**)Sirkülerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.