''Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranları"

Konu: "Fikir Ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar İle Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranları Yeniden Belirlenmiştir"

04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2187 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar) ile, Karara ekli listede yer alan ürünler için söz konusu listede belirtilen oranlarda kesinti yapılacaktır.

Her türlü boş CD DVD, USB bellek gibi taşıyıcı materyal ile fikir ve sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden yapılacak kesinti oranları, ekli listede yer alan ürünlerin eşya tanımı ve pozisyon numaraları birlikte değerlendirilerek karşılarında gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Listede yer alan söz konusu materyaller ve teknik cihazların;

a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, ihraç edilenler hariç olmak üzere, ay içinde sattıkları materyaller ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden, ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, takip eden ayın en geç 15. gününe kadar,

b) Ülkemizde serbest dolaşıma girişini sağlayan (ithalatını yapan) gerçek ve tüzel kişiler, gümrük kıymeti üzerinden, ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca belirlenecek bir ulusal bankada Kültür ve Turizm Bakanlığı adına açılan özel hesaba yatırmakla yükümlüdür.

2187 sayılı Karar ile 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

2187 sayılı Karar 19.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

SIRA NO                                                                 

1.          

EŞYANIN TANIMI

Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları (kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları.

POZİSYON NO

84.43

8443.91, 8443.99 (aksam ve parçalar) ve 8443.32.10.20.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

KESİNTİ ORANI

% 0,50

SIRA NO

2.

EŞYANIN TANIMI

Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar.

POZİSYON NO

84.71

8471.41.00.10.00, 8471.49.00.10.00, 8471.50.00.10.00, 8471.60.60.10.00, 8471.60.70.10.00, 8471.70.20.10.00, 8471.70.30.10.00, 8471.70.50.10.00, 8471.70.70.10.00, 8471.70.80.10.00, 8471.70.98.10.00 GTÎP numaraları altında tanımlanan sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus ürünler ile 8471.60.60.90.00, 8471.60.70.90.11, 8471.60.70.90.12, 8471.60.70.90.13 ve 8471.60.70.90.14 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

KESİNTİ ORANI

% 0,50

SIRA NO

3.

EŞYANIN TANIMI

Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dâhil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dâhil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç)

POZİSYON NO

85.17

Sadece 8517.12.00.00.11 GTİP numarası altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar. (Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

KESİNTİ ORANI

% 1

SIRA NO

4.

EŞYANIN TANIMI

Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar.

POZİSYON NO

85.19

Sadece 8519.81.00.00.00 GTİP numarası altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar. (Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

KESİNTİ ORANI

% 3

SIRA NO

5.

EŞYANIN TANIMI

Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tünerle birlikte olsun olmasın)

POZİSYON NO

85.21

Kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar. (Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

KESİNTİ ORANI

%2

SIRA NO

6.

EŞYANIN TANIMI

Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler (kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)

POZİSYON NO

85.23

(Disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dâhil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç) 8523.29.19.00.00,8523.49, 8523.51.90.00.00, 8523.52, 8523.59.90.00.00, 8523.80.90.00.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşya hariç.

KESİNTİ ORANI

% 3

SIRA NO

7.

EŞYANIN TANIMI

Radyo yayınlarını alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)

POZİSYON NO

85.27

Sadece 8527.13.00.00.00, 8527.21 ve 8527.91.00.00.00 GTİP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar. (Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

KESİNTİ ORANI

% 2 

SIRA NO

8.

EŞYANIN TANIMI

Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarım alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)

POZİSYON NO

85,28 Sadece 8528.72.20.00.00 ve 8528.71.19.00.11 GTİP numaraları altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar. (Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

KESİNTİ ORANI

% 2

Saygılarımızla,

EK: Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat Veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.