"Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkındaki Duyuru"

Konu: "Geri Kazanım Katılım Payı (Gekap) Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi İçin Vergi Dairesine Başvurulmasına Gerek Bulunmadığı Hakkında Duyuru"

Bilindiği üzere, 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2020/Ocak dönemi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Konuya dair yayınlanan 28.02.2020 tarih ve 124 sayılı VUK sirkülerini 28.02.2020 tarih ve 2020/68 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk. Diğer taraftan, GEKAP beyannamesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ebeyanname sisteminde yayınlanan duyuruda;

• Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere diğer beyannameler için daha önceden kullanıcı kodu, parola ve şifre almış olan mükelleflerin mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini gönderebilmelerinin mümkün olduğu; bu mükellefler tarafından GEKAP beyannamesinin gönderilebilmesi için vergi dairesine bir başvuru yapılmasına ve ayrı bir mükellefiyet tesisi yapılmasına gerek bulunmadığı,

• Elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları ve meslek odaları; hali hazırda beyannameleri göndermek için kullandıkları mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralarında daha önce düzenlemiş oldukları mevcut sözleşmelerine dayanarak (yeni bir sözleşme düzenlemeden) müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecekleri;

GEKAP beyannamesinin gönderilebilmesi için vergi dairesine başvurulmasına ve ayrı bir mükellefiyet tesisi yapılmasına gerek bulunmadığı açıklanmıştır.

Saygılarımızla,

EK: Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.