"E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Yayınlanmıştır"

Konu: "E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Yayınlanmıştır"

Bilindiği üzere, e-belge uygulamalarına yönelik tebliğ düzenlemelerini birleştiren 509 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin IV.3. numaralı bölümünde e-irsaliye uygulamasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği’nin Gelir İdaresi Başkanlığı’na verdiği yetkiye istinaden, Genel Tebliğde yapılan düzenlemeler ile uygulama kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilen ve özellik arz eden hususları açıklığa kavuşturmak ve e-irsaliye uygulamasının daha kolay anlaşılmasını sağlamak üzere sirkülerimiz ekinde yer alan “E-irsaliye Uygulama Kılavuzu” yayınlanmıştır.

Kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde e-irsaliye uygulamasına geçecek olan mükelleflerin öncelikle işletmelerindeki tüm irsaliye düzenleme ve alma süreçlerini gözden geçirmelerini ve kılavuzda yer alan uygulama açıklamaları ile bu süreçleri karşılaştırarak almaları gereken tedbirleri önceden almalarını tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

EK: E-İrsaliye Uygulama Kılavuzu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.