COVİD-19(KORONA VİRÜS)Salgınının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Açıklanan Pakette Yer Alan Düzenlemeler

Konu:COVİD-19(KORONA VİRÜS)Salgınının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Açıklanan Pakette Yer Alan Düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18.03.2020 tarihli “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”nın ardından, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen bir paket kapsamında, Covid19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar Türk Liralık bir kaynak ayrıldığı belirtilmiş ve genel başlıklar itibariyle aşağıdaki önlemlerin hayata geçirileceği açıklanmıştır.

Söz konusu kararların detaylarının henüz netleşmediğini ve Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle kesinleşmediğini önemle belirtmek isteriz. Resmi düzenlemeler yayınlandıkça detaylı sirkülerlerimiz ile bilgilendirme yapılacaktır.

1) Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6 ay süreyle ertelenecektir. Buna göre, 2020/Mart, Nisan ve Mayıs dönemlerine ait olup yasal süresi içinde beyan edilecek söz konusu vergi ve primlerin ödeme vadelerinin 6 ay süreyle erteleneceği anlaşılmaktadır.

2) Konaklama vergisi 2020/Kasım ayına kadar uygulanmayacaktır.

3) Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecektir.

4) İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e indirilecektir.

5) Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır.

6) İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir.

7) Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.

8) Kredi Garanti Fonu’nun limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.

9) Uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecektir.

10) 500.000 TL’nin altındaki konutların kredilendirilebilir miktarı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat oranı yüzde 10’a düşürülecektir.

11) Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşecek firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır.

12) Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecektir.

13) Asgari ücret desteği devam ettirilecektir.

14) Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecektir.

15) Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerin maliyetinin azaltılması öngörülmektedir.

16) En düşük emekli maaşı 1.500 TL’na yükseltilecektir.

17) Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecektir. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemeleri, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılacaktır.

18) Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 Milyar TL’lık bir kaynak ayrılacaktır.

19) İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacaktır.

20) Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı üretim ve perakendede belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecektir.

21) Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacaktır.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerimizde ki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.