Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Konu:Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru Yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, 509 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenleme kapsamında ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi v.b. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan tüm mükellefler (rafineriler, dağıtım şirketleri, depolama şirketleri, akaryakıt istasyonu bayiler ve diğer lisans sahipleri) 01.07.2020 tarihine kadar e-irsaliye uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren (bu tarih dahil) düzenleyecekleri tüm sevk irsaliyelerini e-irsaliye olarak düzenlemek zorundadır.

Yukarıda belirtilen mükelleflerden, 01.01.2020 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) işe başlayacak olanlar için e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren başlayacaktır.

E-irsaliye uygulamasına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar söz konusu belgeleri kâğıt ortamında da düzenleyebileceklerdir.

Örneğin 05.06.2020 tarihinde e-irsaliye uygulamasına geçen bir mükellef 30.6.2020 tarihine kadar kâğıt ortamında sevk irsaliyesi düzenleyebilecektir. Ancak söz konusu mükellefin 01.07.2020 tarihinden itibaren e-irsaliye düzenlenmesi zorunlu olacaktır. Ancak aynı işlem için “e-İrsaliye” veya kâğıt ortamındaki “sevk irsaliyesi” belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

E-İrsaliye uygulamasının daha kolay anlaşılmasını sağlamak üzere 29.02.2020 tarihinde www.ebelge.gib.gov.tr adresinde “e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu” yayınlanmış bulunmaktadır (söz konusu kılavuz hakkında 10.03.2020 tarih ve 2020/80 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştır).

Mükelleflerin e-irsaliye uygulamasından, e-fatura uygulamasında yararlandıkları yöntemden farklı bir yöntemle, özel entegratör yönteminden yararlanıyor olmaları halinde ise e-fatura uygulaması kapsamında hizmet aldıkları özel entegratörden farklı bir özel entegratör ile yararlanabilmeleri mümkündür.

Mükellefler işletme ölçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen üç yöntemden kendilerine uygun olanı seçerek uygulamaya başvurularını gerçekleştirebileceklerdir:

1. GİB Portal Yöntemi,

2. Özel Entegratör Yöntemi,

3. Doğrudan Entegrasyon Yöntemi.

Sirkülerimiz ekinde yer alan duyuruda söz konusu yöntemlere dair kısa açıklamalara yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.