''Verilme Süresi Son Günü 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Olan Ymm Tasdik Raporlarının Verilme Süreleri İki Ay Uzatılmıştır''

Konu:''Verilme Süresi Son Günü 30 Haziran 2020 Tarihine Kadar Olan Ymm Tasdik Raporlarının Verilme Süreleri İki Ay Uzatılmıştır''

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 26.03.2020 tarihli sirküler ile, ilgili mevzuat çerçevesinde belli sürelerde Hazine ve Maliye Bakanlığı / vergi dairelerine teslim edilmesi gereken yeminli mali müşavirlik tasdik raporlarının verilme süreleri, son günü 30 Haziran 2020 tarihine kadar olanlar için geçerli olmak üzere iki ay süreyle uzatılmıştır.

İlgili mevzuatı uyarınca son verilme tarihi 30.06.2020 tarihinden sonra olan raporlar için herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, bu raporların ilgili mevzuatında öngörülen süre içerisinde verilmesi gerekecektir.

Örneğin Artırımlı Teminat Uygulaması kapsamında 15.10.2019 tarihinde KDV iadesi alan mükellefçe, iadeye ilişkin 15.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken YMM raporu, 15.06.2020 tarihine kadar verilebilecektir.

Benzer şekilde, 31.03.2020 tarihine kadar verilmesi gereken vergi muafiyeti tanınan vakıflara ilişkin tasdik raporu, 01.06.2020 tarihine kadar verilebilecektir.

Saygılarımızla,

EK: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Sirküleri / 1

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.