"Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

Konu:"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"

14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’de “7234 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yayınlanmıştır.

27.11.1996 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” 01.01.1999 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Anlaşmanın imzalandığı tarihten günümüze kadar geçen süre içinde gerek iki ülkenin vergi mevzuatında gerekse ekonomik gelişmelere bağlı olarak anlaşma politikalarında değişiklikler olmuştur. Ayrıca, uluslararası anlaşma modellerinden biri olan “OECD Model Vergi Anlaşması”da yıllar itibarıyla güncellenmiştir.

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde 27.11.1996 tarihli Anlaşmanın bazı maddelerinin tadil edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu itibarla, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol” 09.10.2017 tarihinde Kiev’de imzalanmıştır.

Söz konusu Protokol ile Anlaşmada yer alan “Kavranan Vergiler”, “Genel Tanımlar”, “Mukim”, “Uluslararası Taşımacılık”, “Temettüler”, “Faiz”, “Gayri maddi Hak Bedelleri”, “Bağımlı Faaliyetler” ve “Bilgi Değişimi” başlıklı maddelerde değişiklik yapılması ve akit tarafların vergilerin tahsilatı konusunda yardımlaşmasına yönelik yeni bir maddenin mezkûr Anlaşmaya eklenmesi öngörülmektedir.

Anayasa’nın 90. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce bir kanunla uygun bulunduktan sonra onaylanır.

15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Milletlerarası Anlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” başlıklı 9 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 7234 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan bu Anlaşmanın onaylanmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacaktır.

Saygılarımızla,

EK: - 7234 Sayılı Kanun - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.