"Gelir İdaresi Başkanlığı'nın E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu"

Konu: "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu"

Bilindiği üzere 518 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir kısım gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri mücbir sebep kapsamına alınmış ve mücbir sebep kapsamına giren mükelleflerin 30.04.2020, 30.05.2020 ve 30.06.2020 tarihine kadar elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile elektronik defter beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenme süreleri 27.7.2020 tarihine ertelenmişti.

Yine 126 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle tüm mükellefler için 31 Mart 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştı.

128 Sıra No.lı Vergi Usul Kanunu Sirkülerleriyle de mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin 30.04.2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 2019 hesap dönemi Aralık ayı beratları ile 2020 hesap dönemi Ocak ayı beratları yüklenme süresi 01.06.2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştı.

Mücbir sebep kapsamına giren ve girmeyen kurumlar vergisi ile gelir vergisi mükelleflerinin Aralık 2019, Ocak 2020, Şubat 2020, Mart 2020 dönemlerine ilişkin e-defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan bilgilendirici özet tablo aşağıda yer almaktadır.

Aylık/3 Aylık Seçeneği

Dönem

E-Defter Uygulamasına Dahil Olan Mükellef Türleri

Normal Süresi

Uzayan Süre

İlgili Mevzuat

2019 Yılı Ayları İçin Aylık Yükleme Yapılır

Aralık 2019

1) Gelir Vergisi Mükellefleri

2) Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

3) Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

1) 31 Mart 2020 Salı

2) 30 Nisan 2020 Perşembe

3) 30 Nisan 2020 Perşembe

1) 30 Nisan 2020 Perşembe

2) 27 Temmuz 2020 Pazartesi

3) 1 Haziran 2020 Pazartesi

1) 126 Sıra No.lu VUK Sirküleri

2) 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

3) 128 Sıra No.lu VUK Sirküleri

 

Ocak 2020

1) Gelir Vergisi Mükellefleri (518 No.lu VUKGT Göre Mücbir Sebep Kapsamındadırlar)

2) Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

3) Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

1) 30 Nisan 2020 Perşembe

2) 30 Nisan 2020 Perşembe

3) 30 Nisan 2020 Perşembe

1) 27 Temmuz 2020 Pazartesi

2) 27 Temmuz 2020 Pazartesi

3) 1 Haziran 2020 Pazartesi

1) 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

2) 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

3) 128 Sıra No.lu VUK Sirküleri

2020 Yılı Ayları İçin Aylık Berat Yükleme Tercihinde Bulunanlar

Şubat 2020

1) Gelir Vergisi Mükellefleri (518 No.lu VUKGT Göre Mücbir Sebep Kapsamındadırlar)

2) Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

3) Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

1) 31 Mayıs 2020 Pazar

2) 31 Mayıs 2020 Pazar

3) 31 Mayıs 2020 Pazar

1) 27 Temmuz 2020 Pazartesi

2) 27 Temmuz 2020 Pazartesi

3) 31 Mayıs 2020 Tarihinin Hafta Sonu Olması Nedeniyle 1 Haziran 2020 Pazartesi

1) 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

2) 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

3) Genel Esaslar

2020 Yılı Ayları İçin Aylık Berat Yükleme Tercihinde Bulunanlar

Mart 2020

1) Gelir Vergisi Mükellefleri (518 No.lı VUKGT Göre Mücbir Sebep Kapsamındadırlar)

2) Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Mücbir Sebep Kapsamına Girenler)

3) Kurumlar Vergisi Mükellefleri (Mücbir Sebep Kapsamına Girmeyenler)

1) 30 Haziran 2020 Salı

2) 30 Haziran 2020 Salı

3) 30 Haziran 2020 Salı

1) 27 Temmuz 2020 Pazartesi

2) 27 Temmuz 2020 Pazartesi

3) 30 Haziran 2020 Salı

1) 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

2) 518 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

3) Genel Esaslar

Saygılarımızla,

EK: E-Defter Beratlarının Yükleme Süreleri Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.