"Deprem Ve Salgın Gibi Afetler Nedeniyle Yarım Kalan Veya Tamamlanmayan Yatırımlara Ek Süre Verilmesi"

Konu: "Deprem Ve Salgın Gibi Afetler Nedeniyle Yarım Kalan Veya Tamamlanmayan Yatırımlara Ek Süre Verilmesi"

09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) Deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan, 11/3/2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibarıyla süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıla kadar ilave süre verilebilir.

Bu fıkra hükmü geçici 6 ncı1 maddenin birinci fıkrası hükmü ile birlikte uygulanmaz.” Yapılan düzenleme ile koronavirüs nedeniyle yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımlardan 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve süresi devam eden teşvik belgelerindeki yatırım tamamlama süreleri talep halinde bir yıla kadar uzatılabilecektir.

Saygılarımızla,

EK: 2501 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.