"Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 28 Mayıs 2020 Tarihine Uzatılmıştır"

Konu: "Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 28 Mayıs 2020 Tarihine Uzatılmıştır"

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 130 sayılı Vergi Usul Kanunu sirküleri ile, 18.05.2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020/1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.05.2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Özel hesap dönemine tabi olup, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla geçici vergi beyannamesi verme tarihi son günü 18.05.2020 olan mükellefler de bu süre uzatımı kapsamında olacaktır.

Saygılarımızla,

EK: 130 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.