"Kişisel Verileri Koruma Kurulu Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar Almıştır"

Konu: "Kişisel Verileri Koruma Kurulu Verbis'e Kayıt Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar Almıştır"

28.12.2019 tarih ve 30992 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 17.12.2019 tarih ve 2019/387 sayılı Kararı ile veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yükümlülüğüne dair son tarihler aşağıdaki gibi belirlenmişti. (bu süre uzatımı hakkında 30.12.2019 tarih – 2019/180 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı).

Bu defa, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun www.kvkk.gov.tr internet sitesinde yayınlanan 23.06.2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

• Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’dan çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

• Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’dan az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

• Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine, kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karar ayrıca Resmi Gazete’de yayınlanacaktır.

Son duruma dair tabloya aşağıda yer verilmiştir.

VERBİS’e kayıt süreleri ve konu ile ilgili mevzuat hakkında 07.09.2018 tarih – 2018/178, 02.07.2019 tarih – 2019/110, 28.03.2019 tarih – 2019/66 ve 05.09.2019 tarih – 2019/133 sayılı sirkülerlerimizde açıklamalara yer verilmişti.

Saygılarımızla, 

EK: - KVKK duyuru metni - Sorularla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.