01.07.2020–31.12.2020 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI

Konu: 01.07.2020–31.12.2020 DÖNEMİNDE GEÇERLİ OLACAK GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI
Sayı: 2020/180

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.07.2020 tarih ve 27998389-010.06.02-368870 sayılı Genelgesi ile, 01.07.2020 – 31.12.2020 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

01.07.2020 - 31.12.2020

Aylık katsayı

0,154461

Taban aylığı katsayısı

2,417699

Buna göre, 01.07.2020 – 31.12.2020 döneminde gelir vergisinden istisna olacak kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı:

 

01.07.2020 – 31.12.2020

Gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı

7.117,17

Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarı:

 

01.07.2020 - 31.12.2020

6 yaşından büyük her çocuk için (aylık)

38,62

0 - 6 yaş arası her çocuk için (aylık)

77,23

Saygılarımızla,

EK:

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.07.2020 Tarih ve 27998389-010.06.02-368870 Sayılı Genelgesi

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.