GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK AKARYAKITLARDA ÖTV TUTARI SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR

Konu: GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DENİZ ARAÇLARINA VERİLECEK AKARYAKITLARDA ÖTV TUTARI SIFIRA İNDİRİLMİŞTİR

09.07.2020 tarih ve 31180 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yapılan değişiklik sonucunda, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına verilecek akaryakıtlarda ÖTV tutarı sıfıra indirilmiştir.

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

Madde 1 - Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

Madde 1 - Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları ile kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir.

 

Değişiklik 09.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2003/5868 sayılı Kararnamenin uygulama usul ve esasları ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’nin “III/B.1” numaralı bölümünde düzenlenmiştir.

Saygılarımızla,

EK:

2728 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.