E-ARŞİV KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR

Konu: E-ARŞİV KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR


Sirküler Sayı: 2020/185

Bilindiği üzere 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin V.8. RaporlamaBaşlıklı bölümünde;

“Başkanlık, yazılı bildirim ya da Başkanlığa ait gib.gov.tr veya ebelge.gib.gov.tr adreslerinden duyurmak ve hazırlık için yeterli süre tanımak şartıyla rapor oluşturma ve aktarım süresini ve yöntemini değiştirmeye, sektörler ve mükellef grupları itibarıyla farklı veri aktarım süresi ve yöntemi belirlemeye yetkilidir.

Başkanlık, yazılı bildirim ya da Başkanlığa ait gib.gov.tr veya ebelge.gib.gov.tr adreslerinden duyurmak ve hazırlık için yeterli süre tanımak şartıyla e-Belge Raporlarının ve elektronik ortamda muhafaza edilen belgelerin, Başkanlığın uzaktan erişimine açılmasını isteyebilir.

Erişim ve raporlama gereklerinin yerine getirilmiş olması, mükellefin e-Belgeye konu belgelerinin muhafazası ve ibrazı ödevlerini ortadan kaldırmaz.” açıklaması yer almaktadır.

Bu kapsamda, “E-Arşiv Kılavuzu” 1.10 Versiyonu yayınlanmış olup, ilgili Kılavuza “13. E-Arşiv Faturaların Başkanlığa Aktarımı” başlıklı bölüm eklenmiştir. Buna göre;

- Entegrasyon yöntemini kullanan mükellefler için kendilerine yapılacak yazılı bildirim,

-Özel entegrasyon yöntemini kullanan mükellefler için özel entegratörlerine yapılacak yazılı bildirim,

-Başkanlıkça belirlenen sektör ve mükellef grupları için ebelge.gib.gov.tr adresinden yapılacak duyurular,

ile yazıda veya duyuruda belirtilecek dönemlere ilişkin e-Arşiv Faturaların yine bahsi geçen yazı ya da duyuruda belirtilen süreler içinde FTP aktarım yöntemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerine aktarılması zorunlu hale getirilmektedir.

Kendisine e-Arşiv Faturaları Başkanlık sistemlerine aktarım zorunluluğu getirilen mükellef ya da özel entegratörler, ftpdestek@gelirler.gov.tr mail adresinden FTP kullanıcı kodu ve şifresi temin edeceklerdir. Söz konusu e-Arşiv Faturaların Başkanlık sistemlerine aktarılması, ilgili e-Belgelerin  raporlama zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Kılavuzun güncel şekli sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 Saygılarımızla,

EK:

E-Arşiv Kılavuzu Versiyon 1.10

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.