GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Konu: GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

Bilindiği üzere GEKAP bildirimleri 2020 yılında altı aylık dönemler (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri) şeklinde verilecek olup, Ocak-Haziran dönemi bildiriminin en geç 04.08.2020 tarihine kadar yapılması gerekecektir. 2021 yılında ise GEKAP bildirimleri üçer aylık dönemler şeklinde yapılacaktır.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği kapsamında beyanname vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını, diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olup; bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek göndermeleri gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payına (GEKAP) İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar hakkında 12.02.2020 tarih ve 2020/57 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti. Söz konusu usul ve esaslarda yapılan değişiklik ve güncellemeler hakkında ise 02.07.2020 tarih ve 2020/179 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı.

Söz konusu usul ve esaslarda 23.07.2020 tarihi itibariyle yeniden değişiklikler yapılmış, uygulamaya dair yeni örneklere yer verilmiş ve T.C. Çevre Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu değişikliklere sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

 

EK:

- Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.