KİRA ÖDEMELERİNDE UYGULANACAK STOPAJ ORANI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR %20’DEN %10’A İNDİRİLMİŞTİR

Konu: KİRA ÖDEMELERİNDE UYGULANACAK STOPAJ ORANI 31.12.2020 TARİHİNE KADAR %20’DEN %10’A İNDİRİLMİŞTİR

31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kira ödemelerinde vergi kesintisi oranı %20’den %10’a indirilmiştir. Oran indirimi 31.12.2020 tarihine kadar nakden veya hesaben yapılacak ödemeler için geçerli olacaktır. 01.01.2021 tarihinden itibaren kira ödemelerinde yapılacak vergi kesinti oranı ise indirim yapılmadan önce uygulanan oran olan % 20 olacaktır.

 

Düzenleme 31.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranlarını düzenleyen 2009/14592 sayılı Kararnamenin birinci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 20,

 

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

 

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,

5. a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden % 10,

 

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,

 

c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca kurumlara yapılan bazı ödemelere ilişkin vergi kesintisi oranlarını düzenleyen 2009/14594 sayılı Kararnamenin birinci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

2 – Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 20,

2 – Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10,

 

Saygılarımızla,

 

EK:

2813 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.