BANKACILIK KANUNU İLE İLGİLİ SİRKÜLER

Konu: BANKACILIK KANUNU UYARINCA FİNANSAL KURULUŞ FAALİYETİ KABUL EDİLEN FAALİYETLERDEN EN AZ BİRİNİ YAPAN YURT DIŞINDA MUKİM KURULUŞLARA YAPILAN KAMBİYO SATIŞLARINDA BSMV ORANI %0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR

08.08.2020 tarih ve 31207 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2834 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine eklenen (6) numaralı alt bent ile, Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranı %0 olarak belirlenmiştir.

 

Değişiklik öncesi madde metni:                               Değişiklik sonrası madde metni:

Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

 

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları

kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik  olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti;

 

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden %1 (yüzde bir), aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır;

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları

kambiyo satışları,

2) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan kambiyo satışları,

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik  olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları,

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları,

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları,

 

Saygılarımızla,

 

EK:

2834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.