Consultancy Services

With its interdisciplinary structure, Mazars Denge provides exclusive solutions to customer needs in different industries. Our main lines of business include:

• Corporate Finance Services (valuation, mergers and acquisitions, and other corporate finance services)

• Strategic Management Consultancy Services

• Corporate Governance, Risk, Control and Internal Audit Services

• Information Technology and Risk Services

Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejileri Hizmetleri

Mazars Denge, uzun vadeli hedeflerini değerlerine bağlı kalarak ve deger yaratarak gerçekleştirmek isteyen firmalara sürdürülebilirlik stratejilerini oluşturmak için sürdürülebilirlik stratejisi danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Bilgi Teknolojileri Denetim Güvenlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Elektronik dönüşümün, ticaret sanayi ve sosyal alanlara hakim olduğu günümüz dünyasında bilgiye sahip olmak kadar onu korumak da önem taşımaktadır. Mazars Denge, yetkin ve çözüm odaklı bir ekiple Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Denetim alanlarında şirket süreçlerinin hedeflenen stratejik yaklaşıma uygun işlemesine destek vermektedir.

Financial Due Diligence Services

Mazars Denge provides comfort to both buyers (acquirers) and sellers (vendors) with an independent view of the business, encompassing both its performance and its prospects. The Mazars Denge Financial Due Diligence Services Team assesses the reliability of accounting practices, together with the historical financial results, and evaluates the attractiveness of the investment in terms of its financial and operational strengths and risks.

Corporate Finance

Formed by specialists with a wealth of experience in corporate finance, our department provides services in the fields of:

Share