''Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan Bsmv Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Yükseltilmiştir''

Konu:''Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan Bsmv Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Yükseltilmiştir''

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.08.1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yukarıdaki maddesinde yer alan binde 1 oranı 15.05.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmiştir.

Ancak sonrasında, 07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7194 sayılı Kanunun 8. maddesi ile yapılan düzenlemeye göre 07.12.2019 tarihinden geçerli olmak üzere binde 2 olarak belirlenmiş ve Cumhurbaşkanı’na kambiyo muamelelerinde vergiyi on katına kadar arttırma yetkisi verilmişti. 

Söz konusu yeni oran 24.05.2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

Saygılarımızla,

EK: 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

Document

SİRKÜLER Sayı:2020/149 - ''Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Yükseltilmiştir''

SİRKÜLER Sayı:2020/149 - ''Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan BSMV Oranı Binde 2’den Yüzde 1’e Yükseltilmiştir''