SERVİS TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK KDV ORANI

Bilindiği üzere, 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı teslim ve hizmetlerin KDV oranlarında geçici olarak indirim yapılmıştı. (konu hakkında 31.07.2020 tarih ve 2020/193 sayılı sirkülerimiz yayınlanmıştı).

Söz konusu karar 31.07.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, indirim sağlanan hizmetlerden birisi de “Yolcu taşımacılığı hizmetleri” olarak belirlenmişti.

Personel ve öğrenci taşıma faaliyeti ile iştigal etmekte olduğunu belirten bir mükellef, 31.07.2020 tarihi itibarıyla personel taşıma faaliyetine uygulanması gereken KDV oranı hakkında özelge talep etmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde özelge havuzunda 18.08.2020 tarihinde yayınlanan sirkülerimize ekli özelgede, “anılan Karar uygulaması bakımından servis taşımacılığı hizmetleri de yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilmekte olup, Şirketinizin 31.07.2020 tarihinden itibaren gerçekleştireceği personel taşımacılığı hizmetlerine 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir” görüşü verilmiştir.

Söz konusu özelge kapsamında servis taşıma hizmetleri yolcu taşıma hizmeti kapsamında değerlendirilmiş olup, servis taşıma hizmetlerinde 31.07.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uygulanacak KDV oranının % 8 olduğu belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

 

                                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ

                                                                                       MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 12.08.2020 tarih ve 84974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683 Sayılı Özelgesi

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

2020-206

2020-206