BAZI BİNEK OTOLARIN ÖTV ORANLARI ARTTIRILMIŞTIR

30.08.2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının ÖTV oranlarına esas matrahları ile ÖTV oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir

 

Mal İsmi

Vergi Oranı

Yeni Vergi Oranı

- Diğerleri

 

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’nı (85.000 TL’nı) aşmayanlar

45

45

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’nı (85.000 TL’nı) aşıp, 120.000 TL’nı (130.000 TL’nı) aşmayanlar

50

50

--- Diğerleri

60

80

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

 

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’nı aşmayanlar

45

45

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’nı aşıp, 135.000 TL’nı aşmayanlar

50

50

---- Diğerleri

60

80

--- Diğerleri

 

 

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’nı aşmayanlar

100

130

---- Diğerleri

110

150

-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

 

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’nı aşmayanlar

100

130

---- Diğerleri

110

150

--- Diğerleri

160

220

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

2912 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

Cumhurbaşkanı Kararı 30.08.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2020/216 - BAZI BİNEK OTOLARIN ÖTV ORANLARI ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Sayı: 2020/216 - BAZI BİNEK OTOLARIN ÖTV ORANLARI ARTTIRILMIŞTIR