EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI %1’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Konu: ÜNİVERSİTE VE YÜKSEKOKULLAR İLE 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU, 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU VE 573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI %1’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

30.08.2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2913 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının tespit edildiği 2007/13033 sayılı Kararnameye aşağıdaki geçici 7. madde ilave edilmiştir.

 “Geçici Madde 7 – Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ilâ 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.”

 Buna göre,

  1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere,

  • Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için
  • KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanı Kararı 30.08.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

2913 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/217 ÜNİVERSİTE VE YÜKSEKOKULLAR İLE 5580 SAYILI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU, 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER KANUNU VE 573 SAYILI ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KAPSAMINDA EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNDE KDV ORANI %1’E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR