AĞUSTOS AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

Ağustos ayında hazırlamış olduğumuz sirkülerlere istinaden mevzuatta meydana gelen değişikliklere ilişkin hatırlatıcı özet bilgileri dikkatinize sunmak isteriz.

İlgili 2020/220 sayılı dokümanımızı aşağıdan indirebilirsiniz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/220 - AĞUSTOS AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR

Sirküler Sayı: 2020/220 - AĞUSTOS AYINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN HATIRLATMALAR