TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

11.09.2020 tarih ve 31241 sayılı Resmi Gazete’de “Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” yayınlanmıştır.

Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257. maddesinin (6) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetki uyarınca, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı ve alkollü içkilerde özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğuna, bu özel etiket ve işaretlerin verilmesinde söz konusu ürünlerin üreticileri ve ithalatçılarının belirlenen tür ve tutar itibariyle vadesi geçmiş vergi borcunun bulunup bulunmadığına ve bu özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile Ürün İzleme Sistemi kurulması ve işletilmesi amacıyla yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve yetkilendirmenin sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Yürüklükte olan “Ürün İzleme Sistemi” gözden geçirilerek yenilenmiş olup, bu kapsamda bugüne kadar çıkarılmış olan 11 adet tebliğ ve 4 adet sirküler, “Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği” çatısı altında birleştirilmiştir.

 

Tebliğin,

a)   Makaron ve yaprak sigara kâğıdı üreticilerinin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

b)   Yıllık üç yüz bin litre ve daha fazla üretim kapasitesine sahip olan ve 11.09.2020 tarihi itibarıyla seri üretici olmayan üreticilerin seri üretici olmalarına ilişkin getirilen yükümlülüklere ait düzenlemeleri 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

c)  Diğer düzenlemeleri 11.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kâğıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/225 - TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMI...

Sirküler Sayı: 2020/225 - TÜTÜN MAMULLERİ, MAKARON, YAPRAK SİGARA KÂĞIDI VE ALKOLLÜ İÇKİLERDE ÜRÜN İZLEME SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR