Sirküler Sayı: 2020/230

Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUANDA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASININ ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

25.09.2020 tarih ve 31255 sayılı Resmî Gazete’de, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar” yayınlanmıştır.

Söz konusu protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına dair 7207 sayılı Kanun hakkında 04.02.2020 tarih ve 2020/49 sayılı sirkülerimizde bilgi vermiştik.

Anlaşmanın “Yürürlüğe Girme” başlıklı 30. maddesine göre, taraflar anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi iç mevzuatlarında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diplomatik yollardan diğer tarafa bildirecekler ve bu bildirimlerin sonuncusunun alındığı tarihte anlaşma yürürlüğe girecektir.

 

Anlaşmanın hükümleri;

  • Kaynakta kesilen vergiler bakımından anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen takvim yılının Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen tutarlar için;
  • Diğer vergiler bakımından, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yılın Ocak ayının birinci gününde veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için

hüküm ifade edecektir.

Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin de kendi iç mevzuatlarına dair süreçleri tamamlamaları sonrasında Anlaşmanın yürürlük tarihi hakkında bir Cumhurbaşkanı Kararı daha yayınlanacak ve anlaşma yürürlüğe girecektir.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

- 3013 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/230

Sirküler Sayı: 2020/230