Sirküler Sayı: 2020/236

ÜLKE BAZLI RAPORLAMA BİLDİRİM FORMUNA İLİŞKİN DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere 25.02.2020 tarih ve 31050 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 01.09.2020 tarihinde yayınlanan 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin 4 seri No.lı Tebliğ ile, Türkiye Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) 13 numaralı eylem planında yer alan transfer fiyatlandırması raporlama standartları çerçevesinde düzenleme yapılmıştı.

Bahsi geçen düzenlemede OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberine de giren üç aşamalı raporlama standartlarına ilişkin (Ülke Bazlı Raporlama, Genel Rapor ve Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu) detaylara yer verilmiş ve toplam konsolide grup geliri, 750 milyon Avro ve üzerinde olan ÇUİ Grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesi tarafından Ülke Bazlı Raporun elektronik ortamda İdareye sunulacağı belirtilmiştir.

 Buna ilaveten Kapsama giren ÇUİ grubu üyelerinin;

×        Nihai ana işletme veya vekil işletme olup olmadıkları,

×        Grup adına hangi işletmenin raporlama yapması gerektiğini ve

×        Raporlanan hesap dönemi hakkındaki bilgileri

Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır. İlk ülke bazlı rapor için bildirimler 30 Ekim 2020 günü saat 23:59’a kadar;  söz konusu tebliğ ekindeki Ek-5’teki içeriğe ve İnternet Vergi Dairesinde yer alan açıklamalara uygun şekilde doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden verilecektir. Söz konusu bildirime ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından https://intvrg.gib.gov.tr/intvrg_duyuru/duyurular.html adresinde bir duyuru yayınlanmıştır. Duyuda Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr)  “Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri” alanından kullanıma açıldığı açıklanmıştır. Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu gönderecek mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerinden “Ülke Bazında Raporlama” yetkisi olan kullanıcı kodu, parola ve şifre almaları gerekmektedir.

EK-5 Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:

Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Gökçe GÜCÜYENER

Head of Transfer Pricing

Mazars/Denge Transfer Fiyatlandırması Departmanı

ggucuyener@mazarsdenge.com.tr

Document

SİRKÜLER Sayı: 2020/236

SİRKÜLER Sayı: 2020/236