Sirküler Sayı: 2020/244

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ MÜKELLEFLERİNE İLİŞKİN E-BEYANNAME SİSTEMİNDE DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-beyanname sisteminde yayınlanan duyuruya göre, Ocak/2021 döneminden itibaren Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından verilen Hizmet Vergisi Beyannamelerinin ekinde; Banka Muameleleri Vergisi mükellefleri için Banka Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi tablosunda yer alan bilgilerin, Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri için ise Sigorta Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi tablosunda yer alan bilgilerin doldurulması gerekmektedir.

Yapılacak olan değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken mükelleflerin Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek beyannameler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekecektir.

 

Saygılarımızla,                                   

 

                                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ

                                                                                       MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/244

Sirküler Sayı: 2020/244