Sirküler Sayı: 2020/251

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

16.10.2020 tarih ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklik ile yatırımcıların kayıtlı elektronik posta (kep) hesabına sahip olmaları ve doğrudan yabancı yatırımlar kanunu kapsamındaki bazı işlemlerin kayıtlı elektronik posta ile yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca kanun kapsamındaki şirket ve şube başvuruları için zorunlu olan bilgi ve belge asıllarının 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi gerekecektir. Sirkülerimizi aşağıda bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

EK:

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz.

 

Erkan YETKİNER YMM

Mazars/Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK SMMM

Mazars/Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/251

Sirküler Sayı: 2020/251