Sirküler Sayı: 2020/295

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ BEYANNAMESİ 2021/ŞUBAT AYINDA VERİLECEK OLUP, TAHAKKUK EDECEK VERGİ İSE ŞUBAT VE AĞUSTOS AYLARINDA İKİ EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEKTİR

Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme ile Değerli Konut Vergisi ihdas edilmiş olup, söz konusu düzenleme 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir (12.12.2019 ve 2019/167 sayılı sirküler).  Ancak kamuoyundan gelen eleştiriler çerçevesinde yapılan yeni bir düzenleme ile Değerli Konut Vergisinin uygulaması ertelenmiş ve bazı maddelerinde de önemli değişiklikler yapılmıştır (24.02.2020 tarih ve 2020/066 sayılı sirküler).

 

Kanunda yer alan şartları sağlayan mesken nitelikli konutlar için 2021 yılı Şubat ayının 20. günü sonuna kadar taşınmazın bulunduğu yerdeki yetkili vergi dairesine Değerli Konut Vergisi beyannamesi verilmesi ve tahakkuk edecek verginin ise Şubat ve Ağustos aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 

Önümüzdeki dönemde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Değerli Konut Vergisi uygulaması ile ilgili açıklayıcı bir tebliğin yayınlanması beklenmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

                                                                                    DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

Document

Sirküler Sayı: 2020/295

Sirküler Sayı: 2020/295