Sirküler Sayı: 2020/296

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 376. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN (SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA) UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

26.12.2020 tarih ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslarda değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklere sirkülerimizde yer verilmiştir.

Document

Sirküler Sayı: 2020/296

Sirküler Sayı: 2020/296