2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ ORANLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ ORANLARINI BELİRLEYEN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

29.12.2020 tarih ve 31349 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayınlanan 65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları, damga vergisi oranları ve azami damga vergisi tutarı haddine dair belirlemeler yapılmıştır.

Vergiye tabi her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3.534.679,90  TL olarak belirlenmiştir.

2021 yılında uygulanacak damga vergisi oran ve tutarları tarifesi ekli tebliğde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 65)

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/299

Sirküler Sayı: 2020/299