Sirküler Sayı: 2020/303

2021 YILINDA GEÇERLİ OLACAK SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI, ÇOCUK VE AİLE ZAMMI, ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK PRİM ÖDEMELERİ İLE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ TAVAN VE TABAN ÜCRET TUTARLARI

2021 yılının tümü için aylık brüt asgari ücret 3.577,50 TL olarak tespit edilmiştir. 

 

  • Sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık ve bireysel emeklilik ödeme tutarları

 

 

01.01.2021 – 31.12.2021

Yemek parası (günlük)

 7,16

Çocuk zammı (aylık) (En çok 2 çocuk için)

71,55

Aile zammı (aylık)

357,75

Özel sağlık / BES primleri (Aylık)

1.073,25

 

  • Sigorta primine esas tavan ve taban ücret tutarları

 

 

01.01.2021 – 31.12.2021

Prime esas aylık kazanç tavanı

26.831,40

Prime esas aylık kazanç tabanı

3.577,50

 

  • Sigorta primine esas günlük tavan ve taban ücret tutarları

 

 

01.01.2021 – 31.12.2021

Prime esas günlük kazanç tavanı

894,38

Prime esas günlük kazanç tabanı

119,25

 

Saygılarımızla,

                                                     

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/303

Sirküler Sayı: 2020/303