Sirküler Sayı: 2020/319

E-FATURA UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKMEKLE BİRLİKTE HENÜZ MALİ MÜHÜRLERİNİ TEMİN EDEMEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR

Bilindiği üzere 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bazı mükellef gruplarına e-Fatura Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, 01.01.2021 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 31.12.2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/  adresinden, e-imza ya da mali mühürlerini kullanmak suretiyle başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Gelir   İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, Başkanlığa iletilen hususlardan, 01.01.2021 tarihi itibariyle e-fatura uygulamasına dahil olması gereken mükelleflerin bir kısmının mali mühür başvurularını yapmış olmakla birlikte henüz mali mühürlerini temin edemediklerinin anlaşıldığı; söz konusu mükelleflerden, mali mühürlerini henüz temin edemeyenler ile diğer nedenlerle yukarıda açıklanan elektronik başvuru işlemlerini tamamlayamayanların, başvurularını mali mühür veya elektronik imza kullanmadan İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) uygulamasında yer alan “İşlem Başlat/e-Defter ve e-Belge İşlemleri/e-Belge Başvuruları/Elektronik Fatura Uygulaması” bölümünden, İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi kullanarak gerçekleştirebilecekleri açıklanmıştır.

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK:

E-Fatura Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2020/319

Sirküler Sayı: 2020/319