GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

30.12.2020 tarih ve 31350 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1) ile 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları yeniden değerleme oranına göre arttırılarak 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmiştir. 2021 yılında uygulanacak Geri Katılım Payı tutarları sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere, 22.03.2020 Tarih ve 31076 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) ile Geri Kazanım Katılım Payı Beyanname (GEKAP) verme süreleri (beyan dönemleri) değiştirilmişti. (23/03/2020 tarih ve 2020/89 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmişti.)

Buna göre 2020 yılına ait GEKAP beyannameleri elektronik ortamda aşağıda yer alan dönemler için yılda iki defa verilecektir.

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.

2020 yılı ikinci dönemine (Temmuz ilâ Aralık dönemi – 6 aylık) ait GEKAP beyannamesi 31.01.2021 tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 01.02.2021 gününe kadar verilmesi gerekmektedir.

2021 ve takip eden yıllarda ise GEKAP Beyannamesi üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez verilecektir.

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/001

Sirküler Sayı: 2021/001