Sirküler Sayı: 2021/004

7262 SAYILI KANUN İLE HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞU’NA BİLDİRİMİ, ÇEKLERİN ÜZERLERİNDE YAZILI TARİHTEN ÖNCE BANKAYA İBRAZ EDİLEMEMESİNDE SÜRE UZATIMI, PAY DEFTERİ VE KARAR DEFTERLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 sayılı Kanun ile yapılan bazı düzenlemelere sirkülerimizde yer verilmektedir. 

Sirkülerimizi dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz.

Saygılarımızla,

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

EK

7262 Sayılı Kanun

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

Document

Sirküler Sayı: 2021/004

Sirküler Sayı: 2021/004