ELEKTRİK MOTORLU ARAÇLARIN ÖTV ORANLARI ARTIRILMIŞTIR

02.02.2021 tarih ve 31383 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile elektrik motorlu araçların ÖTV oranları aşağıdaki şekilde artırılmıştır

 

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Oranı (Yeni)

Vergi Oranı (Eski)

87.03

- - Sadece elektrik motorlu olanlar

- - - Motor gücü 84 kW’ı geçmeyenler

- - - Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler

- - - Motor gücü 120 kW’ı geçenler

 

%10

%25

%60

 

%3

%7

%15

 

Söz konusu düzenleme 02.02.2021 tarihiden itibaren geçerlidir.

 

Saygılarımızla,

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK

3471 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. 

 

Erkan YETKİNER

YMM

Mazars Denge, Ortak

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr

 

Güray ÖĞREDİK

SMMM

Mazars Denge, Direktör

gogredik@mazarsdenge.com.tr

 

Document

Sirküler Sayı: 2021/029

Sirküler Sayı: 2021/029